ul. Wojska Polskiego 2A, 43-251 Pawłowice
Telefon: (+48) 880-008-222